Cung cấp dịch vụ kỹ thuật

Thời gian cập nhật: 20/05/2021

EGRID luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật:
  • Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện và hệ thống điều khiển tự động hóa đưa vào vận hành, kiểm tra thử nghiệm thiết bị định kỳ
  • Thí nghiệm, hiệu chỉnh, nghiệm thu hệ thống đo đếm, định vị sự cố FL, FR/PQ/PMU
  • Thử nghiệm đo chất lượng điện năng, thử nghiệm tỷ lệ hiệu suất điện mặt trời
  • Tư vấn hồ sơ, thủ tục kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối, hòa lưới nhà máy
  • Tư vấn hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy điện NLTT
  • Tư vấn hồ sơ, thủ tục thử nghiệm và công nhận ngày vận hành thương mại (COD)
  • Tư vấn quản lý dự án, hỗ trợ khách hàng làm việc và thỏa thuận với các đơn vị có thẩm quyềnCÁC TIN BÀI KHÁC

1
Bạn cần hỗ trợ?