Tầm nhìn

Trở thành đơn vị có thương hiệu uy tín, phát triển bền vững và khẳng định vị thế trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp phần mềm, dịch vụ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và quản lý vận hành cho trạm biến áp và nhà máy điện.

Sứ mệnh

Cung cấp những sản phẩm - dịch vụ có chất lượng và hiệu quả cao, từ đó đóng góp những giá trị tốt đẹp, góp phần làm cho xã hội phát triển thịnh vượng.
 

Giá trị cốt lõi

  • Vệc đặt chất lượng lên hàng đầu, EGRID.,JSC luôn cố gắng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mang tính chuyên nghiệp song hành cùng việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Chúng tôi mong muốn sự tín nhiệm của đối tác dựa trên hệ thống chuẩn mực:
  • Tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí cho các nhà đầu tư. Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc;
  • Đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án.1
Bạn cần hỗ trợ?