ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 220KV VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ IALE 1, GIA LAI -100MW

ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 220KV VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ IALE 1, GIA LAI -100MW

05/18/2022
Vào lúc 01 giờ 23 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021, Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin (AIT CORP); Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật & Quản lý Dự án lưới điện (Egrid., JSC), Công ty CP kỹ thuật điện BSH Việt Nam cùng với chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện gió Cao ...
ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV THÀNH PHỐ 2

ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV THÀNH PHỐ 2

09/19/2021
Vào lúc 20h46 ngày 18/9/2021, Ban Quản lý dự án lưới điện, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý dự án lưới điện (EGRID.,JSC), Công ty CP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin (AITCORP) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công, đưa vào vận hành máy biến áp cùng các thiết bị li ...
ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG MÁY BIẾN ÁP AT2 - TRẠM BIẾN ÁP 220KV MƯỜNG LA

ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG MÁY BIẾN ÁP AT2 - TRẠM BIẾN ÁP 220KV MƯỜNG LA

07/19/2021
Vào lúc 23h07 ngày 15/7/2021, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý dự án lưới điện (EGRID.,JSC), Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin (AITCORP) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện xung kích thành công, đ ...
ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV SÔNG CHẢY

ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV SÔNG CHẢY

05/12/2021
Vào lúc 22h00 phút ngày 10/05/2021, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý Dự án lưới điện (EGRID.,JSC), Công ty CP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin (AITCORP) đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực và các đơn vị liên quan đóng điện thành công ...
ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV LIỄU ĐỀ

ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV LIỄU ĐỀ

04/28/2021
Vào lúc 23h30 phút ngày 26/04/2021, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý Dự án lưới điện (EGRID.,JSC), Công ty CP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin (AITCORP) đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Ban Quản lý dự án Lưới điện và các đơn vị liên quan đóng điện thành công Dự án Đườ ...
ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV FLAT GLASS

ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV FLAT GLASS

02/22/2021
Vào 06h07 ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại KCN Đình Vũ, Quận An Hải, TP.Hải Phòng,Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin (AITCORP), Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý dự án lưới điện (EGRID.,JSC); đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan đã hoàn thành công tác đóng điện, ...
ĐÓNG ĐIỆN HOÀN THÀNH DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT MBA T2 TRẠM BIẾN ÁP 110KV GÒ TRẨU

ĐÓNG ĐIỆN HOÀN THÀNH DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT MBA T2 TRẠM BIẾN ÁP 110KV GÒ TRẨU

02/22/2021
Bào ngày 30 tháng 01 năm 2021, tại Trạm biến áp 110kV Gò Trẩu, tỉnh tuyên Quang, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý dự án lưới điện (EGRId.,JSC), Công ty CP Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin (AITCORP) cùng Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực phối hợp với các đơn vị đã hoàn thành công ...
1
Bạn cần hỗ trợ?