ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV SÔNG CHẢY

Thời gian cập nhật: 12/05/2021

Vào lúc 22h00 phút ngày 10/05/2021, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý Dự án lưới điện (EGRID.,JSC), Công ty CP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin (AITCORP) đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực và các đơn vị liên quan đóng điện thành công Lắp đặt MBA T2 Trạm biến áp 110kV Sông Chảy.

Dự  án có tổng mức đầu tư trên 16,7 tỷ đồng, thuộc công trình năng lượng cấp II nhóm C, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý, điều hành dự án. Quy mô xây dựng công trình Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Sông Chảy bao gồm lắp đặt máy biến áp T2 có công suất 40MVA-115/38,5/11kV và các thiết bị phù hợp khi lắp MBA  (MBA điều động nội bộ từ MBA T1 TBA 110kV Hà Trung sau khi tách vận hành). Phía 110kV lắp đặt ngăn lộ 110kV cho ngăn MBA T2; Lắp đặt bổ sung thiết bị hoàn thiện sơ đồ cho trạm biến áp; Lắp đặt mới thiết bị 110kV cho ngăn lộ đường dây 172; các thiết bị lắp đặt ngoài trời; Phía 35kV: Lắp đặt mới dãy tủ 35kV cho MBA T2 ghép nối với thanh cái C31 hiện có, các thiết bị hợp bộ lắp đặt trong nhà. 
 
EGRID.,JSC, AITCORP là đơn vị được tin tưởng thực hiện gói thầu “Cung cấp VTTB TBA 110kV, TNHC và kết nối hệ thống SCADA và xây lắp TBA 110kV”. Phạm vi của nhà thầu bao gồm: cung cấp, cấu hình các vật tư thiết bị nhất thứ, nhị thứ; lắp đặt hệ thống camera, viễn thông, điều khiển bảo vệ, SCADA.
 

Toàn cảnh công trình MBA T2 TBA 110kV Sông ChảyThiết bị do AITCORP cung cấp, lắp đặt và cấu hình.


Sơ đồ HMI TBA 110kV Sông Chảy

 
Việc hoàn thành và đưa vào vận hành MBA T2 Trạm 110kV Sông Chảy sẽ tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Xín Mần, đáp ứng tiêu chí N-1 cho MBA 110kV TBA 110kV Sông Chảy, truyền tải công suất các nhà máy thủy điện nhỏ trong khu vực lên lưới điện Quốc gia. Chống quá tải cho MBA T1 TBA 110kV Sông Chảy và các TBA 110kV trong khu vực. giảm tổn thất trên lưới phân phối. Đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống khu vực huyện Xín Mần, huyện Hoàng Su Phì nói riêng và toàn tỉnh Hà Giang nói chung. 
 
 

CÁC TIN BÀI KHÁC

1
Bạn cần hỗ trợ?