Nâng cao độ tin cậy trong vận hành trạm biến áp không người trực

Thời gian cập nhật: 11/10/2018

Sau hai năm thực hiện lộ trình trạm biến áp không người trực, tính đến ngày 10/5/2018, CPCCGC đã hoàn thành chuyển 54 sang vận hành ở chế độ không người trực trong tổng số 99 TBA 110kV hiện có của đơn vị.
Kiểm tra vận hành thiết bị tại Tổ thao tác lưu động Đà Nẵng.
Cùng với đó, Công ty đã thành lập 29 tổ thao tác lưu động đảm nhận vận hành hệ thống điện theo phương thức mới, phù hợp với quy mô theo từng khu vực, bước đầu phát huy hiệu quả, đảm bảo xử lý nhanh chóng các sự cố lưới điện, cấp điện liên tục, hiệu quả, an toàn và tin cậy cho các phụ tải. Tuy nhiên, qua quá trình quản lý vận hành các TBA 110kV không người trực đã nảy sinh nhiều vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ.

Qua kết quả theo dõi thực tế vận hành tại các trạm biến áp không người trực cho thấy, kết quả thao tác điều khiển thiết bị từ xa đối với máy cắt, dao cách ly 110kV; thiết bị đóng cắt trung thế; nấc phân áp vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Theo đó, tổng số lần thao tác xa thực hiện từ Trung tâm điều khiển của các điện lực tỉnh trong thời gian qua là 30.000 lần, trong đó số lần thao tác xa thành công là 29.719 lần đạt tỷ lệ thành công 95,9%. Theo kết quả phân tích kỹ thuật, đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan chính dẫn đến điều khiển xa không thành công, CPCCGC đã xác định tồn tại ở một số nguyên nhân chính đó là  lỗi logic điều khiển phần mềm tại TBA 110kV và tại TTĐK chiếm 48%; mất tín hiệu đường dẫn truyền thông chiếm 24%; lỗi gateway chiếm 8% và lỗi do mạch nhị thứ, kẹt cơ khí thiết bị và mất nguồn cấp điều khiển chiếm 20%.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, trong thời gian qua CPCCGC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, tổ chức hội thảo phân tích đánh giá tình hình cụ thể ở từng trạm, từng đơn vị để đề ra biện pháp khắc phục, xử lý phù hợp. Theo đó, CPCCGC đã tập trung đầu tư nâng cấp thiết bị, xử lý triệt để những tồn tại trong vận hành, nâng cao toàn diện chất lượng công tác quản lý kỹ thuật. Các tổ thao tác lưu động tăng cường công tác quản lý vận hành, theo dõi chặt chẽ lịch sử vận hành thiết bị, kiểm tra định kỳ, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, thực hiện phiếu thao tác, công tác phù hợp với quy định mới. Phối hợp xử lý sự cố, hiện tượng bất thường, công tác bảo vệ và ban hành, sửa đổi các quy trình vận hành để phù hợp với công tác quản lý vận hành trạm không người trực.
Theo kế hoạch trong năm 2018, CPCCGC phải hoàn thành đưa vào vận hành 33 TBA 110kV không người trực, nâng tổng số trạm biến áp vận hành không người trực đến cuối năm 2018 là 87 trạm và 39 tổ thao tác lưu động. Để hoàn thành khối lượng rất lớn này, CPCCGC đã quán triệt đến các đơn vị về nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện liên tục, đồng thời tận dụng mọi thời gian, điều kiện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, tranh thủ thi công các ngăn thiết bị không ảnh hưởng đến việc mất điện của khách hàng, giảm tối thiểu các công việc cắt điện để thi công hoàn thành khối lượng đưa các trạm còn lại vào không người trực, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.
Sau hơn hai năm đưa các TBA 110kV sang vận hành không người trực, CPCCGC đã luôn nỗ lực và có sự chuyển biến đáng kể trong việc thay đổi phương thức quản lý vận hành hệ thống điện, nâng cao rõ rệt chất lượng quản lý kỹ thuật và năng suất lao động, tinh gọn bộ máy tổ chức quản lý một cách hiệu quả và đồng bộ. Với nhiều khó khăn và bỡ ngỡ lúc ban đầu, đến này CPCCGC đã hoàn toàn làm chủ khoa học kỹ thuật trong việc vận hành lưới điện thông minh, phấn đấu hoàn thành lộ trình chuyển toàn bộ các trạm biến áp sang vận hành không người trực vào cuối năm 2019.
Theo: CPC

CÁC TIN BÀI KHÁC

1
Bạn cần hỗ trợ?