Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, đào tạo nhân lực vận hành

EGRID mang đến giải pháp toàn diện trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp và nhà máy điện năng lượng tái tạo: Tuyển dụng nhân sự vận hành Đào tạo chuyên môn, an toàn vệ sinh lao động Kiểm tra chứng nhận vận hành Xây dựng quy trình phối hợp vận hành, quy trình xử lý sự cố Quản lý vận hành và bả ...

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật

EGRID luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện và hệ thống điều khiển tự động hóa đưa vào vận hành, kiểm tra thử nghiệm thiết bị định kỳ Thí nghiệm, hiệu chỉnh, nghiệm thu hệ thống đo đếm, định vị sự cố FL, FR/PQ/PMU Thử nghiệm đo chất lượng điện năng, thử ngh ...

Cung cấp giải pháp phần mềm điều khiển - tự động hóa

EGRID nghiên cứu phát triển và thực hiện các giải pháp phần mềm điều khiển- tự động hóa cho nhà máy điện - trạm biến áp: Hệ thống giám sát - điều khiển trạm biến áp theo các tiêu chuẩn tiên tiến (trạm tiêu chuẩn IEC 61850, trạm số Digital...) Hệ thống giám sát - điều khiển nhà máy điện năng lượng tá ...
1
Bạn cần hỗ trợ?