Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành, đào tạo nhân lực vận hành

Thời gian cập nhật: 20/05/2021

EGRID mang đến giải pháp toàn diện trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp và nhà máy điện năng lượng tái tạo:
  • Tuyển dụng nhân sự vận hành
  • Đào tạo chuyên môn, an toàn vệ sinh lao động
  • Kiểm tra chứng nhận vận hành
  • Xây dựng quy trình phối hợp vận hành, quy trình xử lý sự cố
  • Quản lý vận hành và bảo trì (O&M services)

Khóa đào tạo CBVH Trạm biến áp 110kV KCN An Dương


Khóa đào tạo Trưởng ca Nhà máy điện - Nhà máy Điện mặt trời Long Sơn

CÁC TIN BÀI KHÁC

1
Bạn cần hỗ trợ?