ĐÓNG ĐIỆN HOÀN THÀNH DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT MBA T2 TRẠM BIẾN ÁP 110KV GÒ TRẨU

Thời gian cập nhật: 22/02/2021

Bào ngày 30 tháng 01 năm 2021, tại Trạm biến áp 110kV Gò Trẩu, tỉnh tuyên Quang, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý dự án lưới điện (EGRId.,JSC), Công ty CP Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin (AITCORP) cùng Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực phối hợp với các đơn vị đã hoàn thành công tác đóng điện và đi vào vận hành an toàn công trình Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Gò Trẩu.

Dự án được đầu tư bởi Ban Quản lý dự án Lưới điện – Tổng Công ty điện lực miền Bắc trong đó Gói thầu số 4 - Cung cấp VTTB Trạm biến áp 110kV, TNHC và kết nối SCADA Trạm biến áp 110kV Gò Trẩu được thực hiện bởi liên danh EGRID.,JSC và AITCORP. 

Việc đóng điện thành công công trình Lắp đặt MBA T2 TBA110kV Gò Trẩu, tỉnh Tuyên Quang trong ngày cuối năm có ý nghĩa lớn trong việc đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực tỉnh Tuyên Quang, đảm bảo khả năng cấp điện phục vụ nhân dân Tuyên Quang đón Xuân Tân Sửu.

Một số hình ảnh công trình:CÁC TIN BÀI KHÁC

1
Bạn cần hỗ trợ?