ĐÓNG ĐIỆN HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP 110KV LƯU KIẾM

Thời gian cập nhật: 03/11/2020

Ngày 03 tháng 11 năm 2020 tại xã Lưu Kỳ, thị xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin (AITCORP), Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý dự án lưới điện (EGRID.,JSC) cùng các đơn vị liên quan đã đã điện thành công dự án “Đường dây và Trạm biến áp 110kV Lưu Kiếm”.

Dự án được đầu tư bởi Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực – Tổng Công ty điện lực miền Bắc trong đó gói thầu cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị cho dự án, cung cấp hệ thống điều kiển tích hợp, hệ thống thông tin viễn thông và SCADA cho dự án  được thực hiện bởi liên danh Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin (đại diện liên danh) và Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Quản lý dự án lưới điện. 

Dự án “Đường dây và Trạm biến áp 110kV Lưu Kiếm” đảm bảo cung cấp đầy đủ điện năng cho TP.Hải Phòng và các địa phương lân cận. Công trình cũng góp phần tăng cường độ ổn định và khả năng vận hành an toàn tin cậy cho lưới điện khu vực cũng như hệ thống điện Quốc gia.

Một số hình ảnh công trình:
CÁC TIN BÀI KHÁC

1
Bạn cần hỗ trợ?